Nasi Duszpasterze

ks. prał. Ryszard Grzesik

Proboszcz, mgr teologii, kapelan jego Świątobliwości, prałat, dziekan. Urodzony 8 marca 1949 r. w Myśliwczowie, parafia Wielgomłyny (pow. Radomsko). Absolwent Częstochowskiego Seminarium Duchownego, wyświęcony na kapłana 10 czerwca 1973r. w katedrze częstochowskiej przez biskupa Stefana Barełę.

Po święceniach, w latach 1973-1977 pracuje jako wikariusz parafii Sokolniki koło Wieruszowa. Tutaj pomaga przy budowie nowego kościoła parafialnego. Stąd zostaje przeniesiony do parafii św. Jacka w Sosnowcu, gdzie pracuje w latach 1977-1980. W 1980 r. zostaje przeniesiony na wikariat do Kolegiaty Wieluńskiej. W Wieluniu jest również kapelanem w „Poprawczaku” oraz do duszpasterzem nauczycieli i wychowawców regionu wieluńskiego.

W roku 1984 zostaje mianowany administratorem odzyskanego przez diecezję domu w Olsztynie (dawny dom dziecka), z poleceniem remontu, adaptacji i rozbudowy na Diecezjalny Dom Rekolekcyjny św. Puszcza. Przez 4 miesiące pełni również obowiązki wikariusza parafii w Olsztynie. W sierpniu 1987 r. zostaje mianowany proboszczem parafii Olsztyn zachowując jeszcze przez rok do 1988 r. stanowisko dyrektora domu rekolekcyjnego.

W 1988 r. mianowany przez biskupa Stanisława Nowaka kanonikiem. Natomiast Benedyk XVI 22 grudnia 2009 r. podnosi go do godności prałata (wyższego hierarchy kościelnego).

ks. Paweł Wróbel

Wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela w Olsztynie od sierpnia 2016 r. Urodzony 21 czerwca 1979 r. w Częstochowie. Pochodzi z nowej Brzeźnicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 r., po ukończeniu Wyższego Seminarium duchowego w Częstochowie.

Pracował w parafiach:
– św. Jakuba w Krzepicach
– św. Jacka w Borze Zapilskim
– św. Jacka w Częstochowie.
Od 2016 r. pracuje w Olsztynie

ks. Adam Konieczny

Prefekt, wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Urodzony 31 sierpnia 1982 r. w Częstochowie. Pochodzi z Cielętnik, z dekanatu Gidle. Absolwent Niższego Seminarium Duchowego w Częstochowie. W 2007r. ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchowym i przyjął święcenia kapłańskie.

Pracował w parafiach:
– św. Antoniego w Koziegłówkach
– św. Jakuba Apostoła w Dąbrowie Zielonej
– św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu