Ogłoszenia Parafialne

Zapraszamy do wzięcia udziału w Pielgrzymce Parafialnej Śladami Świętych Polaków

Termin pielgrzymki – 12 maja 2018r.
Wyjazd – 6:00
Koszt – 80 zł

W programie:

  •  Nawiedzenie grobu i muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
  • Zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
  • Msza św w intencji Pielgrzymów
  • Zwiedzanie muzeum Bł. Honorata Koźmińskiego i klasztoru w Nowym Mieście nad Pilicą
  • Nabożeństwo Majowe
    Koszt 80 zł

Album o historii parafii

W związku z planowanym, za zgodą księdza prałata Ryszarda Grzesika wydaniem albumu o historii parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie koło Częstochowy Punkt Dokumentacji Dziejów Gminy Olsztyn działający w ramach Gminnego Ośrodka Kultury, prosi wszystkie osoby dobrej woli o udostępnienie zdjęć z prywatnych kolekcji z życia parafii. Prosimy m.in. o zdjęcia księży proboszczów, księży wikariuszy, zdjęcia z I Komunii św., ślubów, chrztów, pogrzebów, procesji, peregrynacji obrazów św., pielgrzymek, poświęceń kaplic, krzyży, pól, pokarmów wielkanocnych, wizytacji biskupich itp. odnoszących się do dziejów naszej parafii.

Część zdjęć będzie opublikowana za zgodą autorów, właścicieli z odpowiednimi adnotacjami w albumie. Fotografie można przynosić do Gminnego Ośrodka Kultury z opisem zawierającym m.in. imię i nazwisko autora, właściciela zdjęcia, roku ich wykonania oraz osób lub miejsc występujących na fotografii. Zdjęcia za zgodą właścicieli zostaną zeskanowane i oddane. Fotografie można przesłać również drogą elektroniczną na adres e-mail marekr.76@o2.pl. Szczegółów o wydawnictwie udziela prowadzący Punkt Dokumentacji Dziejów Gminy Olsztyn Marek Romański – tel. 661812581.