Ogłoszenia Parafialne

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2018

NIEDZIELA – 11 marca

7.00 – Msza św. z nauką ogólną
9.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
10.00 – Turów
11.00 – Msza św. z nauką ogólną
12.30 – Msza św. z nauką ogólną
15.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży z całej parafii
16.30 – Msza św. z nauką i Gorzkie żale

PONIEDZIAŁEK – 12 marca

9.00 – Msza św. z nauką ogólną
11.00 – Dom Pomocy Społecznej
16.00 – Turów
17.30 – Msza św. z nauką ogólną

WTOREK – 13 marca – Dzień spowiedzi
Spowiedź od 8.20 do 11.00 oraz od 16.20 do 17.30

9.00 – Msza św. z nauką ogólną
11.00 – Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Turów ( Spowiedź od 15.30)
17.30 – Msza św. na zakończenie rekolekcji

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
DLA DZIECI i MŁODZIEŻY 2018

ŚRODA – 14 marca

8.00 – Kusięta ( szkoła)
9.30 – Turów ( szkoła)
9.30 – SP Olsztyn: kl I-VI
11.00 – SP Olsztyn kl VII +oddział Gimnazjum

CZWARTEK – 15 marca – Dzień spowiedzi

8.30 – Turów: Spowiedź i Msza św.
9.00 – Spowiedź: SP Olsztyn kl IV-VI, Kusięta SP kl IV 
 i Gimnazjum: 
9.45 – Msza św.: SP Olsztyn kl I-VII i Kusięta
10.30 – Spowiedź: SP Olsztyn kl VII i Gimnazjum
11.00 Msza św. : SP Olsztyn kl VII i Gimnazjum

PIĄTEK 16 marca

8.00 – Kusięta ( szkoła) – Droga Krzyżowa
8.30 – Turów – Droga Krzyżowa (szkoła)
9.30 – SP Olsztyn kl I-VI – Droga Krzyżowa
11.00 – SP Olsztyn kl VII i Gimnazjum – 
 Droga Krzyżowa

Wielki Post  2018

Droga Krzyżowa odbywa się w każdy piątek o godzinie 16:15

Gorzkie Żale odbywają się w niedzielę po mszy świętej o godzinie 16:30

Album o historii parafii

W związku z planowanym, za zgodą księdza prałata Ryszarda Grzesika wydaniem albumu o historii parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie koło Częstochowy Punkt Dokumentacji Dziejów Gminy Olsztyn działający w ramach Gminnego Ośrodka Kultury, prosi wszystkie osoby dobrej woli o udostępnienie zdjęć z prywatnych kolekcji z życia parafii. Prosimy m.in. o zdjęcia księży proboszczów, księży wikariuszy, zdjęcia z I Komunii św., ślubów, chrztów, pogrzebów, procesji, peregrynacji obrazów św., pielgrzymek, poświęceń kaplic, krzyży, pól, pokarmów wielkanocnych, wizytacji biskupich itp. odnoszących się do dziejów naszej parafii.

Część zdjęć będzie opublikowana za zgodą autorów, właścicieli z odpowiednimi adnotacjami w albumie. Fotografie można przynosić do Gminnego Ośrodka Kultury z opisem zawierającym m.in. imię i nazwisko autora, właściciela zdjęcia, roku ich wykonania oraz osób lub miejsc występujących na fotografii. Zdjęcia za zgodą właścicieli zostaną zeskanowane i oddane. Fotografie można przesłać również drogą elektroniczną na adres e-mail marekr.76@o2.pl. Szczegółów o wydawnictwie udziela prowadzący Punkt Dokumentacji Dziejów Gminy Olsztyn Marek Romański – tel. 661812581.