Z Życia Parafii

Pomoc Syrii

Odpowiadając na apel metropolity częstochowskiego abp Wacława Depo 8 kwietnia 2018r., w niedzielę Miłosierdzia Bożego, po wszystkich Mszach św. kwestowaliśmy na dzieci syryjskie, które wciąż ogromnie cierpią, przeżywają codziennie na nowo traumę 6 lat trwającej wojny....

czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Przepełnieni wielką radością Pustego Grobu, pragniemy życzyć, aby owoce Zmartwychwstania Bożego Syna, były obecne w życiu codziennym. Niech perspektywa życia razem z Chrystusem w niebie przemienia codzienność naszego życia, a pokój zapanuje we wspólnotach, które...

czytaj dalej

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne to wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Wielki Czwartek - to wieczór Przaśników kiedy to należało ofiarować Paschę, w tradycji chrześcijańskiej zwaną także Ostatnią Wieczerzą. W czasie wieczerzy Chrystus zapowiedział zdradę Judasza i obmył...

czytaj dalej

Droga Krzyżowa

23 marca 2018 r. (szósty piątek Wielkiego Postu) z kościoła parafialnego wyruszyła Droga Krzyżowa. Trasa prowadziła ul. Kościelną, ks. Jerzego Lubomirskiego, Mstowską na miejsce Straceń. W drodze powrotnej przeszła przez cmentarz grzebalny do kościoła. Tej niezwykłej...

czytaj dalej

Tradycje i symbolika Świąt Wielkanocnych

Wielkanoc to najradośniejsze święto w kościelnym roku liturgicznym. W niedzielę wielkanocną dzwony kościelne brzmią w szczególny sposób, oznajmiając zmartwychwstanie Chrystusa. Poprzedza je Wielki Tydzień i Triduum Paschalne. Wstępem do nich jest Niedziela Palmowa...

czytaj dalej

Podsumowanie Rekolekcji Wielkoposnych

“Wejdź Jezu w nasze życie głębią łaski, mocą, Słowa.." W dniach 11-13 marca 2108r. odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Prowadził je i Słowo Boże głosił ks. Szymon Gołuchowski, proboszcz parafii pw. Bożego Narodzenia w Pajęcznie. 24 lata temu był u nas...

czytaj dalej

Wielki Post

U progu kolejnego Wielkiego Postu trzeba sobie uświadomić stan własnej duszy, własną małość i grzeszność. Nie poprzestawajmy na posypaniu głowy popiołem. Dla nas, chrześcijan, mobilizacją do podejmowania postu są postawy wielu osób opisane na kartach Pisma Świętego....

czytaj dalej

Spotkanie kolędowe w Świętej Puszczy

W uroczystość Trzech Króli chórek, ministranci oraz ich rodzice zgromadzili się w Świętej Puszczy na wspólnym kolędowaniu. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą oraz życzeniami, następnie przyszedł czas na wspólne kolędowanie. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem śpiewali...

czytaj dalej

Życzenia Noworoczne 2018

Na progu Roku 2018 przyjmijcie najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne. Niech w tym Nowym Roku nie zabraknie nam wszystkim wyobraźni miłosierdzia, otwartości oraz wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Niech w każdym z Was wzrasta wiara w Jezusa Syna Bożego, który...

czytaj dalej

Życzenia Bożonarodzeniowe

Czcigodni Parafianie! Z okazji Uroczystości Bożego Narodzenia, chcielibyśmy życzyć wszelkich łask płynących ze żłóbka betlejemskiego. Niech radość i pokój płynący od Dziecięcia Jezus napełnia wasze serca i wasze domy, by każdy doświadczył podczas tych świąt, że...

czytaj dalej