“Wejdź Jezu w nasze życie
głębią łaski, mocą, Słowa..”

W dniach 11-13 marca 2108r. odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Prowadził je i Słowo Boże głosił ks. Szymon Gołuchowski, proboszcz parafii pw. Bożego Narodzenia w Pajęcznie. 24 lata temu był u nas prefektem.

Głosząc Słowo Boże nasz duchowy mistrz i przewodnik zwrócił uwagę na następujące tematy:

  • tajemnice wywyższenia węża na pustyni przez Mojżesza;
  • wywyższenie Syna Człowieczego na drzewie Krzyża;
  • powracanie do Boga przez Sakrament Pokuty i Pojednania;
  • miłosierdzie Boga i przebaczenie nam grzechów;
  • nawrócenie z drogi grzechu polegające na uporządkowaniu naszego życia i wyborze priorytetów;
  • oddzielenie tego co boskie, of tego co ludzkie;
  • spełnienie wszystkich warunków Sakramentu Pokuty i Pojednania w celu dobrej spowiedzi.

Drugiego dnia naszego skupienia ks. Szymon mówił o pogłębieniu naszej wiary, zawierzeniu Jezusowi, uzdrowieniu naszej duszy, przezwyciężaniu zła i bliskości z Bogiem. Przywołał przykłady charyzmatycznych osobowości Kościoła: św. Jana Bosko, Ojca Pio i patrona proboszczów i księży: Jana Marię Vianey. Zwrócił uwagę na bezgraniczną miłość Boga do człowieka, który za nas oddał życie.

Chrześcijaństwo jest jedyną religią w której Syn Boży stał się człowiekiem i dla człowieka oddał życie.

Trzeci dzień modlitewnego skupienia to dzień Sakramentu Pokuty i Pojednania. Po nim nawróceni, oczyszczeni z grzechów, z czystym sercem,  stanie łaski, będziemy oczekiwać Świąt Wielkiej Nocy.

Jesteśmy wdzięczni ks. Szymonowi za podjęty ogromny trud rekolekcyjny, poświęcony nam czas, wspólną modlitwę, pełne zaangażowanie w głoszeniu Słowa Bożego. Życzymy dużo dobrego zdrowia, Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Św. i przemożnej opieki Czarnej Madonny na drogach Jego kapłańskiego życia.
Serdeczne Bóg zapłać i Szczęść Boże.

W dniach 14-16 marca 2018 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży. Poprowadzi je także ks. Szymon Gołuchowski, wielki przyjaciel młodego pokolenia, troskliwy opiekun ludzi chorych i niepełnosprawnych.

Barbara Tomalska