Triduum Paschalne to wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.

Wielki Czwartek – to wieczór Przaśników kiedy to należało ofiarować Paschę, w tradycji chrześcijańskiej zwaną także Ostatnią Wieczerzą. W czasie wieczerzy Chrystus zapowiedział zdradę Judasza i obmył nogi uczniom. W tym dniu wspominamy ustanowienie kapłaństwa i Eucharystii. Podczas hymnu „Chwała na wysokości Bogu…” odzywają się dzwony, które milkną do Wigilii Paschalnej. Po mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do specjalnej kaplicy zwanej Ciemnicą na pamiątkę modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, pojmania i uwięzienia Pana Jezusa.

Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Pana Jezusa. Zachowujemy post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa lżejsze). Jedyny dzień w roku gdy nie sprawuje się Mszy św., ponieważ Pan Jezus złożył ofiarę w sposób krwawy na krzyżu. Wieczorem gromadzimy się na Drodze Krzyżowej i Liturgii Wielkiego Piątku. Obrzędy liturgiczne tego dnia składają się z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii św. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito ciało Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja. Przy grobie wartę obejmują strażacy ochotnicy z Gminy Olsztyn.

Wielka Sobota – to czas rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Wierni przez cały dzień przychodzą, aby modlić się przy Grobie Pańskim. Do kościołów, kaplic czy wielu innych miejsc przynoszona jest „święconka” będąca koszykiem wypełnionym potrawami, które obfitują w różne, przypisane im symbole. W kościele trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu. Liturgia Wielkiej Soboty to także poświęcenie ognia, wody, odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego.

Wigilia Paschalna (godz. 17:30) – w sobotę wieczorem przeżywamy Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczynającą celebrację Zmartwychwstania. Jest złożona z czterech części. Pierwszą jest Liturgia Światła. Przed kościołem rozpalane jest ognisko, następuje poświęcenie ognia. Na paschale kapłan kreśli symbole, które wskazują na Jezusa, panującego nad czasem i wiecznością. Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. „Światło Chrystusa”: śpiewa kapłan i wszyscy zapalają od paschału swoje świece – znak zmartwychwstania jako nowego światła. Druga część to Liturgia Słowa, która może składać się z dziewięciu czytań. Pokazują one całą historię Zbawienia ludzkości. Do tych treści nawiązuje kolejna część celebracji – Liturgia Chrzcielna. Po błogosławieństwie wody odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i wierni wyrzekają się szatana, sprawcy grzechu i wyznają swoją wiarę. Dawniej większość chrześcijan w tej właśnie chwili przyjmowała chrzest. Natomiast podczas Liturgii Eucharystycznej, spożywamy Ciało i Krew Zbawiciela – pokarm na życie wieczne.

Odpowiednie Nabożeństwa

Wielki Czwartek

 • liturgia godz. 17:30
 • adoracja do godziny 21:00

Wielki Piątek

 • Droga Krzyżowa godz. 17:00
 • Liturgia Wielkiego Piątku godz. 17:30
 • adoracja do 21:00

Wielka Sobota

 • od rana trwa adoracja Najświętszego Sakramentu
 • w godzinach 10:00 – 12:00 (co pół godziny) poświęcenie pokarmów.
 • w wioskach poświęcenie pokarmów według ustalonego harmonogramu.
 • liturgia Wielkiej Soboty godz. 17:30
 • adoracja do godz. 21:00

Rezurekcja

 • Rezurekcja (z łac. resurrectio – zmartwychwstanie) – uroczysta Msza św. o świcie, która rozpoczyna się procesją wokół kościoła by obwieścić, że Chrystus zmartwychwstał – msza św. z procesją eucharystyczną wokół kościoła o godz. 6:00

Barbara Tomalska