Odpowiadając na apel metropolity częstochowskiego abp Wacława Depo 8 kwietnia 2018r., w niedzielę Miłosierdzia Bożego, po wszystkich Mszach św. kwestowaliśmy na dzieci syryjskie, które wciąż ogromnie cierpią, przeżywają codziennie na nowo traumę 6 lat trwającej wojny. Do tego doszły ataki broni chemicznej i naloty bombowe.

Modlimy się o dar pokoju, ustania wojen, które toczą tam światowe mocarstwa. Daliśmy też wyraz solidarności chrześcijańskiej i społecznej poprzez materialny dar serca.

Na pomoc dzieciom Syrii wpłaciliśmy kwotę 1850 zł.

Barbara Tomalska