„Uroczysty dzień Komunii,
Jest największą mą radością.
Jezus żywy w moim sercu,
Dziś objawił miłość swą…”

20 maja 2018r. w uroczystość Zesłania Ducha św., w pięknie przystrojonej świątyni swoją I Komunię św. przyjęło 82 dzieci z klas trzecich z Olsztyna i Kusiąt.
Uroczystą Mszę św. sprawował ks. prałat Ryszard Grzesik (proboszcz parafii) w nowym czerwonem ornacie z symbolem Ducha św. To prezent dla kościoła parafialnego od dzieci pierwszokomunijnych. Do symboliki święta nawiązywał nie tylko ornat, ale także 7 czerwonych lampionów złożonych na ołtarzu przez dzieci (symbole 7 darów Ducha św.).
Pod czujnym okiem prefektów ks. Adama Koniecznego, siostry Lucji Bożek (Honoratka) i siostry Anny (Nazaretanka) i p. organisty Rafała Kumora dzieci śpiewały hymn do Ducha św., psalm responsoryjny, czytały fragm. Pisma św., prowadziły modlitwę powszechną; Odnowiły też przyrzeczenia Chrztu św.

Rodzice, przy wtórze melorecytacji, składali na ołtarzu dary ofiarne, wnieśli też – specjalnie na tę okazję upieczone – chlebki, symbol łączności z Chrystusem. Chlebki otrzymało każde dziecko na zakończenie Eucharystii.

Wzruszające, serdeczne słowo Boże skierował do dzieci, ich rodziców, ks. Prałat R. Grzesik. Najbardziej wzruszającym momentem było przyjęcie przez dzieci swojej I Komunii św. Od tej pory dzieci będą mogły w pełni uczestniczyć w Eucharystii.

Na tę uroczystość zaproszono też dyrekcję szkół z Olsztyna i Kusiąt oraz nauczycieli i wychowawców klas trzecich. Po zakończeniu Mszy św. był czas na wspólne, pamiątkowe zdjęcie grupowe.

Ta Komunia św., wyjątkowa, jedyna i niepowtarzalna, na długo pozostanie w sercach i pamięci parafian.

Barbara Tomalska