Naród nigdy o nich nie zapomni.

10 czerwca 2018 r., w 74 rocznicę Procesu Moskiewskiego, na Miejscu Straceń w Olsztynie odbyła się piękna, wzruszające, patriotyczna uroczystość. Mszę świętą w intencji pomordowanych na piaskach olsztyńskich i na frontach drugiej wojny światowej celebrowali: kapelan WP ks. dr płk Wiesław Korpeta i ks. prałat Ryszard Grzesik – miejscowe proboszcz. W czasie Eucharystii ks. płk wygłosił słowo Boże. Przypomniał słynny proces 16 w Moskwie, historię Miejsca Straceń i bohaterstwo Polaków w walce z niemieckim okupantem. Oprawę muzyczną Mszy świętej zapewniła orkiestra dęta Gminy Olsztyn „Sempre” pod kierunkiem pana Tomasza Hadriana i Pan organista Rafał Kumor. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych Częstochowy i Olsztyna, organizacji społecznych oraz miejscowa ludność. Poczty sztandarowe wystawiły:
– Liceum ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego,
– Liceum ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza,
– OSP Olsztyn,
– OSP Biskupice.

Na zakończenie uroczystości odbyły się też Apel poległych odczytany przez mjr rezerwy Cezarego Kubiaka a po nim poszczególne delegacje złożyły pod tablice pamięci wiązanki kwiatów i zapaliły znicze – symbol pamięci. Po oddaniu hołdu ofiarom bestialskiej II wojny światowej ks. płk odmówił modlitwę pamięci i w asyście księdza prałata i władz samorządowych poświęcił tablicę upamiętniająca zbiegów z miejsca kaźni. Ich szczątki ekshumowano z pobliskiego lasu w listopadzie 2016 r. Po 73 latach znalazły godny pochówek. Ta uroczystość dowiodła jak żywa jest w narodzie pamięć o tamtych dniach i jak ważne jest wychowanie patriotyczne młodego pokolenia. Niestety zabrakło na tej uroczystości mjr Henryka Baldowskiego – twórcy tego wydarzenia sprzed ponad 20 lat – który odszedł na wieczną wartę do Domu Ojca. Cześć ich pamięci!

Barbara Tomalska