27 Ogólnopolski Przegląd Artystycznej Twórczości Abstynenckiej Zamczysko 2018

Już po raz 27 w dniach 24-26 sierpnia spotkali się w Olsztynie „trzeźwi alkoholicy”, Ci, którzy wyszli z nałogu i świadomie wybrali trzeźwy styl życia. Trzy słoneczno-deszczowe dni wypełnione były poezją, muzyką, wystawą rękodzielnictwa. Każdy dzień był inny, obfitował w ciekawe imprezy i wydarzenia. Nie zabrakło koncertów wokalnych, karaoke – śpiewać każdy może, piosenek z Wybrzeża, warsztatów muzycznych: spotkania w drodze – O Matce pieśni. Były nawet tańce, hulanki, swawole z duchem zamku Maćkiem Borkowicem. Miłośnicy teatru mogli podziwiać widowisko teatralne: „Rajza Karlika z Fridom po Naszym Ślonsku”. Wystąpiła też orkiestra dęta z kopalni Szczygłowice z mini-koncertem: Górnicy mieszkańcom Olsztyna. Uczestnicy Przeglądu koncertowali też w miejscowym kościele parafialnym. Organizatorem tego wydarzenia byli: Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie, współorganizatorem parafia Olsztyn i ks. prałat R. Grzesik. Spotkanie odbywało się w ogrodach plebańskich.

Życzymy uczestnikom tego przeglądu by trwali i wytrwali w abstynencji, sprawiali radość rodzinie, spokój najbliższym, by promowali zdrowy, trzeźwy styl życia.

Barbara Tomalska

foto A. Knapik (źródło Gmina Olsztyn)