Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony…

16 września 2018r. ks. prałat Ryszard Grzesik poświęcił Krzyż przy drodze Olsztyn-Turów, na tzw. Bobrowskim. Najstarsi mieszkańcy pamiętają, że na znak naszej wiary stał tam od zawsze. Dlatego w miejsce zniszczonego przez zrąb czasu stanął nowy. Inicjatorem ustawienia nowego

Krzyża jest Rada Sołectwa z Olsztyna. Drewno ufundowała Olsztyńska Wspólnota Gruntowa. Na dzisiejszą uroczystość Krzyż ozdobiły: p. Bernadetta Niemczyk i p. Barbara Krajewska. Wykonawcami Krzyża są p. Stefan Ciura i p. Marian Tomalski. Oni też osadzili go w gruncie. Niech Chrystus wszystkim błogosławi.

Barbara Tomalska