Maryjo, Maryjo jak słodko imię twe brzmi…

13 października 2018r. uroczystą Mszą św. zakończyły się nabożeństwa fatimskie. Od maja do października każdego 13 dnia miesiąca nasza świątynia gromadziła czcicieli Matki Bożej Fatimskiej i rozbrzmiewała różańcem Fatimskim, pieśniami Maryjnymi, uroczystym śpiewem chóru parafialnego. Mszom św. przewodniczył zwykle ks. prałat Ryszard Grzesik i ks. Marian Szczerba.

Tradycyjnie już w sierpniu br. nasza parafia przewodniczyła nabożeństwu fatimskiemu w Świętej Annie. Każde nabożeństwo fatimskie kończyła uroczysta procesja światła z figurką Matki Bożej Fatimskiej i Legionem Maryi. Trasa procesji wiodła z kościoła parafialnego ul. Kościelną na Plac Piłsudskiego i z powrotem. W czasie procesji rozważaliśmy tajemnice Różańca św. Na zakończenie uroczystości odśpiewano apel jasnogórski i pieśń „Maryjo, bądź pozdrowiona”.

Zgodnie z orędziem fatimskim nie upadajmy na duchu, bądźmy wierni różańcowi. Wytrwała modlitwa różańcowa potrafi czynić cuda.

Barbara Tomalska