Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące remontu kościoła: Zapytanie ofertowe parafia OLSZTYN Załączniki: Pozwolenie na prace konserwatorskie parafia Olsztyn Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 – projekt umowy Załącznik Nr 3 – Oświadczenie...