Kontakt

Kancelaria Parafialna

Kancelaria czynna od poniedziałku do soboty
(kancelaria nieczynna w niedzielę, w pierwsze piątki miesiąca i święta)
tel. 34 328 51 06 (w godzinach pracy)

od 1 kwietnia do 30 września – od 17:00 do 18:00
od 1 października do 31 marca – od 16:00 do 17:00
Darowizna na cele kultu religijnego

Nr konta: 06 1020 1664 0000 3602 0131 7411
PKO Bank Polski
NIP: 9491938713
Regon: 040045891

Darowiznę tę można odliczyć od dochodu.
Jednym z odliczeń pomniejszających osiągany przez osoby fizyczne dochód jest darowizna na cele kultu religijnego (budowa nowego kościoła, zakup niezbędnego sprzętu liturgicznego czy kościelnego). Wysokość odliczeń z tego tytułu w przypadku osób fizycznych oraz jednostek prowadzących działalność gospodarczą nie może przekroczyć 6% osiągniętego w całym roku dochodu. Darowizna na wyżej wymienione cele nie jest ulgą małżeńską. Oznacza to, że każdy z małżonków, jako samodzielny podatnik może odliczyć ją od swojego dochodu. Warunkiem odliczenia darowizny na cele kultu religijnego jest posiadanie dowodu wpłaty (przelewu) na rachunek bankowy obdarowanego (parafii) do 31 grudnia danego roku podatkowego, tj. za który dokonujemy rozliczenia.

W przypadku gdy Darczyńcą jest osoba prawna, czyli spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wysokość odliczeń nie może przewyższyć 10% osiąganego dochodu. Warunkiem odliczenia darowizny na cele kultu religijnego jest posiadanie dowodu wpłaty (przelewu) na rachunek bankowy obdarowanego (parafii) do 31 grudnia danego roku podatkowego, tj. za który dokonujemy rozliczenia.