23 marca 2018 r. (szósty piątek Wielkiego Postu) z kościoła parafialnego wyruszyła Droga Krzyżowa. Trasa prowadziła ul. Kościelną, ks. Jerzego Lubomirskiego, Mstowską na miejsce Straceń. W drodze powrotnej przeszła przez cmentarz grzebalny do kościoła. Tej niezwykłej Drodze Krzyżowej przewodzili: ks. prałat Ryszard Grzesik i ks. prefekt Adam Konieczny. Rozważania przy kolejnych stacjach prowadzili księża, przedstawicielka Parafialnej Rady Duszpasterskiej i młodzieży. Między stacjami modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia, rozważaliśmy część Bolesną Różańca Świętego, śpiewaliśmy pieśni wielkopostne. Krzyż dźwigali księża, ministranci, młodzież, kobiety i mężczyźni. Swoje małe cierpienia i „krzyże” ofiarowaliśmy Chrystusowi. Nad bezpieczeństwem uczestników drogi krzyżowej czuwali strażacy ochotnicy z miejscowej OSP.