Nasi Duszpasterze

ks. Tomasz Gil

Ksiądz Tomasz Gil pochodzi z miejscowości Żarki Letnisko (parafia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy). Urodził się w 1972 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1997 roku.

Swoją posługę kapłańską rozpoczął od funkcji wikariusza w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie (lata 1997 – 2001). Kolejnym etapem w jego życiu była parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Częstochowie gdzie w latach 2001 – 2006 pracował jako wikariusz. W latach 2007 – 2009 sprawował fukncję wikariusza w parafii Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie. Następnie został powołany na stanowisko proboszcza parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w 2009 roku. W latach 2014 – 2019 sprawował funkcję proboszcza w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Wąsoszu Górnym.

Dekretem ks. Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo, ks. Tomasz Gil, z dniem 1 lipca 2019 roku został powołany na stanowisko proboszcza parafii p.w. Jana Chrzciciela w Olsztynie k. Częstochowy.

ks. Kamil Kidawski

Prefekt, wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Urodzony 20 sierpnia 1993 r. w Myszkowie. W 2018 r. ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchowym i przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w parafii św. Stanisława w Wieluniu.

ks. prał. Ryszard Grzesik

Mgr teologii, kapelan jego Świątobliwości, prałat, dziekan. Urodzony 8 marca 1949 r. w Myśliwczowie, parafia Wielgomłyny (pow. Radomsko). Absolwent Częstochowskiego Seminarium Duchownego, wyświęcony na kapłana 10 czerwca 1973r. w katedrze częstochowskiej przez biskupa Stefana Barełę.

Po święceniach, w latach 1973-1977 pracuje jako wikariusz parafii Sokolniki koło Wieruszowa. Tutaj pomaga przy budowie nowego kościoła parafialnego. Stąd zostaje przeniesiony do parafii św. Jacka w Sosnowcu, gdzie pracuje w latach 1977-1980. W 1980 r. zostaje przeniesiony na wikariat do Kolegiaty Wieluńskiej. W Wieluniu jest również kapelanem w „Poprawczaku” oraz do duszpasterzem nauczycieli i wychowawców regionu wieluńskiego.

W roku 1984 zostaje mianowany administratorem odzyskanego przez diecezję domu w Olsztynie (dawny dom dziecka), z poleceniem remontu, adaptacji i rozbudowy na Diecezjalny Dom Rekolekcyjny św. Puszcza. Przez 4 miesiące pełni również obowiązki wikariusza parafii w Olsztynie. W sierpniu 1987 r. zostaje mianowany proboszczem parafii Olsztyn zachowując jeszcze przez rok do 1988 r. stanowisko dyrektora domu rekolekcyjnego.

W 1988 r. mianowany przez biskupa Stanisława Nowaka kanonikiem. Natomiast Benedyk XVI 22 grudnia 2009 r. podnosi go do godności prałata (wyższego hierarchy kościelnego).