Jasnogórska Pani! tyś naszą Hetmanką….

25 sierpnia 2018 roku po porannej Mszy św. po raz kolejny wyruszyła na pielgrzymi szlak piesza pielgrzymka parafialna do tronu Jasnogórskiej Pani. Grupa liczyła 300 osób. Pątnikom w drodze towarzyszyli ks. Paweł Wróbel i ks. Adam Konieczny. Każdy z pielgrzymów niósł przed obraz Czarnej Madonny własne intencje: podziękowania, prośby, błagania. Po Mszy św. celebrowanej przez ks. Adama Koniecznego przeszliśmy Drogę Krzyżową na Jasnogórskich Wałach. Rozważania przy poszczególnych stacjach przygotował ks. Adam. Wielką radość sprawił pielgrzymom ks. prałat Ryszard Grzesik, który oczekiwał pątników przed wejściem na Jasną Górę.

Wracających pątników witaliśmy kwiatami i „światłem” przy pomniku koło Miejsca Straceń. Bezpieczeństwo w drodze zapewnili nam druhowie z OSP Kusięta. Bóg zapłać.

Barbara Tomalska