Naród nigdy o nich nie zapomni…

9 września 2018r., na cmentarzu parafialnym została poświęcona tablica upamiętniająca 63 mieszkańców Warszawy, ewakuowanych ze stolicy po powstaniu warszawskim. Ks. prałat R. Grzesik poświęcił też jedyną, ocalałą do dziś symboliczną mogiłę Zofii z Kozłowskich Zakrzewskiej. Tablicę i odnowienie nagrobka sfinansował Urząd Gminy w Olsztynie. 430 uchodźców warszawskich rozmieszczono we dworze w Bukownie i remizie OSP w Olsztynie. Ciężko chorzy niestety zmarli i pochowani zostali na miejscowym cmentarzu parafialnym.  Dziś – 74 lata po powstaniu – niestety nie ma po nich śladu. Aby ocalić od zapomnienia to tragiczne wydarzenie sprzed lat, ustawiono w miejscu dawnego pochówku pamiątkową tablicę i odnowiono jedyną ocalałą z tamtego okresu mogiłę. Część ewakuowanych „Warszawiaków” powróciła po wojnie do stolicy a wśród nas żyją potomkowie mieszkańców Warszawy. Są to min. rodziny Kozłowskich i Szczepaniaków. W uroczystości poświęcenia uczestniczył wójt gminy Olsztyn p. Tomasz Kucharski, który w dowód pamięci złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Nie zabrakło też mieszkańców Olsztyna. Nagrobek i płytę ustawiono z inicjatywy emerytowanej nauczycielki j. polskiego p. Barbary Tomalskiej

Barbara Tomalska